Asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye yükseltilmesi ardından bir yandan bu miktarda bir maaşla geçinilemeyeceğine dair eleştiriler gelirken diğer yandan da ücretteki ‘2’ liralık kısım sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Peki asgari ücretteki bu 2 liralık kısmın anlamı ne?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın yazısına göre Aslında asgari ücrette 2 TL’nin yanında kuruşluk küsurat da bulunuyor. Yeni asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,13 TL olacak.

Asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor. Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Örneğin, brüt asgari ücret 20.000 TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 diye uzayan bir sayı olacaktı. Oysa 20.002,50 TL 30’a bölününce günlük asgari ücret 666,75 TL oluyor. Yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemeler günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.

Editör: Selda Manduz