Entropi, bir sistemdeki düzensizlik ve rastgelelik miktarını ölçen bir termodinamik kavramıdır. Bir sistem ne kadar düzensiz ve rastgele ise entropisi o kadar yüksektir. Entropi, genellikle S sembolü ile gösterilir ve Joule/Kelvin (J/K) cinsinden ölçülür.

Entropinin en temel anlamı, bir sistemin olası durum sayısıdır. Bir sistem ne kadar düzenliyse, olası durum sayısı o kadar azdır ve entropisi o kadar düşüktür. Örneğin, bir bardaktaki buz küpleri eridiğinde, moleküllerin hareketleri daha düzensiz hale gelir ve bardağın entropisi artar.

Termodinamiğin ikinci yasası, bir sistemin izole bir ortamda kapalı bir döngüde gerçekleştirilen herhangi bir işlemde, toplam entropinin her zaman artacağını veya en iyi ihtimalle sabit kalacağını belirtir. Başka bir deyişle, evren her zaman daha düzensiz ve rastgele hale gelme eğilimindedir.

Entropinin termodinamik ile bağlantısı, enerjinin kullanılabilirliği ile ilgilidir. Bir sistemin entropisi arttıkça, kullanılabilir enerji miktarı azalır. Bu nedenle, termodinamiğin ikinci yasası, perpetuum mobile (sonsuza dek çalışan bir makine) gibi enerjinin korunum yasasına aykırı görünen cihazların imkansız olduğunu da ima eder.

Entropinin bazı önemli örnekleri şunlardır:

Buzun erimesi: Buz eridiğinde, moleküllerin hareketleri daha düzensiz hale gelir ve entropi artar.

Bir mumun yanması: Bir mum yandığında, kimyasal enerji ısı ve ışığa dönüştürülür. Bu işlem sırasında, moleküllerin hareketi daha düzensiz hale gelir ve entropi artar.

Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden 'güneş patlaması' uyarısı Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden 'güneş patlaması' uyarısı

Bir odanın dağınıklığı: Bir oda dağınık olduğunda, içindeki nesnelerin konumu daha düzensizdir ve odanın entropisi artar.

Editör: Selda Manduz