Ekim Devrimi'nin önderi Vladimir Lenin, 22 Nisan 1870'te Simbirsk'te (şimdiki Ulyanovsk) doğdu. Lenin, gençliğinden itibaren Marksizm ile ilgilenmeye başladı ve 1895 yılında Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katıldı.

1895 yılında tutuklanan Lenin, 1900 yılında serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra, Lenin Avrupa'ya sürgüne gitti. Sürgündeyken, Marksist teoriyi inceledi ve Bolşevik Parti'nin kurucularından biri oldu.

1917 yılında, Rusya'da Şubat Devrimi gerçekleşti. Şubat Devrimi ile birlikte, Çarlık rejimi yıkıldı ve Rusya'da Geçici Hükümet kuruldu.

Lenin, Geçici Hükümet'i eleştirdi ve Ekim Devrimi'nin hazırlıklarına başladı. Ekim Devrimi, 7 Kasım 1917 tarihinde gerçekleşti. Ekim Devrimi ile birlikte, Bolşevikler iktidara geldi ve Sovyetler Birliği kuruldu.

IŞİD'in eski lideri Bağdadi'nin eşine idam cezası verildi IŞİD'in eski lideri Bağdadi'nin eşine idam cezası verildi

Lenin, Sovyetler Birliği'nin ilk lideri oldu. Lenin, iktidarı ele aldıktan sonra, Sovyetler Birliği'nde birçok reform gerçekleştirdi. Bu reformlar arasında, toprak reformu, eğitim reformu ve kadın haklarının genişletilmesi yer alıyor.

Lenin, 21 Ocak 1924 tarihinde Moskova'da öldü. Lenin'in ölümünden sonra, yerine Josef Stalin geçti.

Editör: Selda Manduz