Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Demirören Holding’in, Ziraat Bankasına ikinci taksit ödemesi olarak Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ bünyesinde bulunan 5 gayrimenkulü 22 Mayıs 2024 tarihinde 1 milyar 287 milyon 922 bin TL’ye Ziraat Bankasına devretmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Demirören ve Ziraat Bankası arasındaki ilişkiyi sordu. Bayhan, “Demirören’e milyonlarca doları aktaran bir kamu bankası, aktarılan para da halkın parasıdır” dedi.

Sayıştay raporlarını da işaret eden Bayhan, “Demirören Holding cebinden tek kuruş çıkmadan koca bir medya imparatorluğunu ele geçirmişken gerek kredi kullanımının geniş hacmi, gerekse borcun ödenmemesi üzerine kimi pek çok sorunun ‘ticari sır’ denilerek yanıtsız bırakılamaz” dedi.

Emek Partisi İstanbul milletvekili İskender Bayhan’ın yanıtlanması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti:

*Ziraat Bankası Demirören grubuna hangi şartlarda ne kadar kredi vermiştir? Kredi şartları (faiz oranı, taksit vs) hangi tarihlerde ve kaç kez yeniden yapılandırmayla değiştirilmiştir, bu değişikliklerin parasal karşılığı nedir?

*İlk taksit ödemesinde imarlı olarak alınan ama sonrasında imarsız hale gelen Kemerburgaz arsası nedeniyle banka ne kadar zarara uğratılmıştır?

*Kredi ödemesinin yapılmamasına rağmen neden sözleşmede yer alan firmaya veya iştiraklerine ortak olma hakkı kullanılmamıştır?

*Demirören holding’in en son taksit ödemesi olarak 22 Mayıs 2024 tarihinde devrettiği İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah, 11408 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah, 1447 Ada ve 10 Parsel’de kayıtlı, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel’de kayıtlı, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel’de kayıtlı gayrimenkuller banka tarafından kaç Türk Lirasına alınmıştır, hangi parsel kaç Türk Lirası olarak hesaplanmıştır?

*Arsa ve gayrimenkullerin parasal değerinin saptaması kim ya da hangi kurum tarafından yapılmıştır, bu değerlendirmede kıstas nedir?

CHP'li Murat Emir: AKP söz verdi, "Etki Ajanlığı" düzenlemesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacak CHP'li Murat Emir: AKP söz verdi, "Etki Ajanlığı" düzenlemesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacak

*Devir işlemlerine binalardaki araç ve gereçler de sayılmış mıdır? Devredilen gayrimenkullerin kullanım hakkına ilişkin bir tasarruf var mıdır, kim kullanmaya devam edecektir?

*Çiftçi bankası olarak bilinen Ziraat Bankasının kredi çeken çiftçilerin, kredi parasını aldıktan sonra kredi faiz oranlarını düşürmüşlüğü hiç mümkün olmuş mudur? Çitçilerin çektikleri kredi için yeniden yapılandırma hakkı var mıdır, koşulları nelerdir? Banka kredi taksiti ödemesini yapamadığı için kaç üretici köylünün tarladaki ürününe, topraklarına ve üretim araçlarına el koymak üzere icra yoluna başvurulmuştur?

*Şimdiye kadar başta ziraat bankası olmak üzere kamu bankalarından Demirören holding dışında da kaç sermaye şirketine, kaç tekele faiz oranları yüzde kaç düşürülmüştür, ödenmeyen kredi taksitlerine rağmen ödül gibi  kaç yeniden yapılandırma yapılmıştır?

*Açıktır ki gerçekte zarara uğrayan başta çiftçiler, işçiler, emekçiler olmak üzere halktır. Halkın yaşananlar konusunda bilgilendirilmesi hak ve görevdir. Bakanlığınız tarafından Sayıştay raporlarına da giren ve hala aynı biçimde süren bu ilişki üzerine bir açıklama yapılacak mıdır?

*13 Mayıs 2024 tarihinde bizzat tarafınızdan açıklanan Kamuda tasarruf paketi, kamu emekçilerinin servislerini dahi iptal ederken kamuyu zarara uğratmak pahasına yandaş şirketler ve tekellere süren kaynak transferine engel bir anlam taşımamakta mıdır?

Görevini kötüye kullandığı Sayıştay raporları ile de sabit Ziraat Bankası yönetimi ve sorumluları için yasal bir işlem yapılmış mıdır?

Bakanlığınızın ve varlık fonu başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki ve sorumluluğundaki Ziraat Bankasının kredi borcu olan üretici köylüye, işçiye, emekçiye, emekliye 1 liralık erteleme, yapılandırma olanağı tanımadığı halde Demirören Holdinge sağladığı milyonlarca dolarlık müsamahanın karar vericisi yalnızca Ziraat bankası yönetim kurulu mudur?

Demirören’e tanınan yukarıda anılan bu ayrıcalıkları, hiçbir özel banka, kendisinin sahibi olduğu sermaye grubunun bir başka şirketine dahi tanımazken, Ziraat Barkası böyle bir ayrıcalığı nasıl yapmaktadır? O halde. Ziraat bankası bir kamu bankası mıdır, yoksa Demirören’in bankası mıdır?

Editör: Selda Manduz