Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca verdiği yazılı soru önergesi ile bir çocuk emeği sömürüsü biçimi olarak planlanan ve iş cinayetleriyle gündemden düşmeyen MESEM’ler üzerinden sermayeye aktarılan mali kaynağı sordu.

Daha önce iş cinayeti, iş kazası ve meslek hastalıklarını Bakan Tekin’e soran Karaca, 2021 yılında Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle başlatılan yeni sistemle örgün eğitimdeki öğrencilerin MESEM’lere kaydının teşvik edildiğini belirtti.

MESEM, SERMAYEYİ İYA PROJESİDİR

Haftanın 4 günü çalışma zorunluluğu olan bu sistemle program dahilindeki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u, 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin en az %50'si kadar ücret ödendiği ve iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandıklarını belirten Karaca; mevzuat gereğince bu ödeneğin tamamının “devlet katkısı” olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverene ödendiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde de “MESEM’lerin işverenlere faydaları” başlığı altında ücret ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanmasının sayıldığını belirten Karaca “Benzer şekilde; şirketlere 2finans danışmanlığı’ veren çok sayıda firma; internet üzerinden verdikleri reklamlarda bu programı ‘devlet teşviki’ olarak tanıtmaktadır. Görülmektedir ki bu uygulama; bir mesleki eğitim programı değil, çocuk emeğinin patronlara bedava iş gücü olarak ‘devlet teşviki’ şeklinde sunulmasından ibarettir. MESEM uygulaması bu haliyle, vasıfsızlaştırılan eğitim sistemi üzerinden sermayeyi ihya projesidir.” ifadelerini kullandı.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Bakan Yusuf Tekin’den şu soruların cevabını istedi:

•2022-2023 eğitim öğretim döneminde kaç öğrenci örgün eğitim kapsamındaki MESEM’lerde çıraklık ya da kalfalık yapmıştır? Bunlardan kaçı kız kaçı erkektir? Bu dönemde öğrenciler için işsizlik fonundan toplam ödenen ücret ve SGK primi tutarı ne kadardır?

•2023-2024 eğitim öğretim döneminde kaç öğrenci örgün eğitim kapsamındaki MESEM’lerde çıraklık ya da kalfalık yapmıştır? Bunlardan kaçı kız kaçı erkektir? Bu dönemde öğrenciler için işsizlik fonundan toplam ödenen ücret ve SGK primi tutarı ne kadardır?

•İş cinayetinde yaşamını yitiren çocukların ailelerine ne kadar tazminat ödenmiştir?

•Örgün eğitim kapsamındaki MESEM’lerde Eylül 2022-Şubat 2024 tarihleri arasında kaydı yapılan öğrenci sayısı kaçtır? Alan, dal ve cinsiyet dağılımı nasıldır?

•Hali hazırda örgün eğitim kapsamındaki MESEM’lerde kaydı devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencisi sayısı kaçtır? Yaş, cinsiyet, alan ve dal dağılımları nasıldır?

Editör: Selda Manduz