Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

Karahan, 2024 için yüzde 36 enflasyon hedefinin korunduğunu söyledi, politika faizinde düşüş süreci için iki ana koşul olduğu, şu an ek faiz artışının da gündemde olmadığı mesajını verdi.

'PARASAL SIKILIĞI KORUMAKTA KARARLIYIZ'

Karahan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle birlikte dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN HIZI ÖNEM KAZANDI

Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

ENFLASYONDA PERAKENDE SATIŞLAR HÂLÂ DİRENÇLİ

2023'ün son çeyreğinde enflasyon, önceki rapor tahminleri ile tutarlı seyretti. Talep koşulları enflasyonu 1 puan aşağı çekti. Perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz. Sıkılaştırma adımları ile talepte dengelenme süreci başladı. Parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.

İTHALAT EĞİLİMİ ZAYIFLADI

Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Otomobil ithalatının artışı da bu dönemde hız kesmiştir. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz.

HİZMET ENFLASYONUNDA KATILIK SÜRÜYOR, ÖNEMLİ BİR BİLEŞENİ KİRALAR

Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir bileşeni kiralardır. Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor. Büyük kentlerde konut fiyatlarında artış hızı belirgin şekilde yavaşladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN SEVİYESİ İYİLEŞTİ

Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir. Beklentilerin tahmin aralığına yakınsaması para politikasının duruşu açısından önemli bir ölçüttür. Ocakta hizmet grubundaki artış beklentilerimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Bunda asgari ücret artışının beklentilerimizin üzerinde gelmesi rol oynadı.

ENFLASYON ANA EĞİLİMİ ÜZERİNDE RİSKLER DE MEVCUT

Enflasyon ana eğilimi tahminlerimizden daha hızlı geriledi. Bununla birlikte ana eğilim üzerindeki riskler de mevcut. Özellikle ücret ayarlamalarının talep üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor olacağız.

KKM'NİN AZALMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR SÜRÜYOR

KKM’nin azalmasına ve TL mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. 2023 yıl sonu itibarıyla 290 milyar TL olan TL depo alım ihalesi bakiyesi ocak ayında 603 milyar TL’ye çıktıktan sonra 5 Şubat itibarıyla 100 milyar TL’ye gerilemiştir. Zorunlu karşılıklar aracılığıyla 1 trilyon TL'den fazla likidite sterilize edildi.

POLİTİKA FAİZİ İÇİN İKİ KOŞUL VAR

Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecektir. Politika faizi düşüşü için iki ana koşul var. İlki. Aylık enflasyonun ana eğilimin belirgin düşüş göstermesidir. İkincisi ise enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasıdır. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı düşünüyoruz. Gerektiği ölçüde bu seviye sürdürülecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma görünmesi halinde parasal sıkılık gözden geçirilecek.

KKM AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz. TL mevduat faizleri yeniden artmaya başladı. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den (kur korumalı mevduat) TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Son 5 ayda TL mevduat 2,4 trilyon TL artmış KKM 910 milyar TL azalmış, yabancı para mevduat 1,3 milyar dolar, parite ve fiyat etkisinden arındırılmış olarak 3,6 milyar dolar azalmıştır. TL mevduat payı yüzde 43’e yükselirken KKM payı yüzde 16’ya gerilemiştir.

KREDİ BÜYÜMESİ KONTROLLÜ GİDECEK

Kredi büyümesinde oluşacak aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Getiri eğrisinde normalleşme izlenmektedir. Sermaye girişlerinde güçlü artış gözlemleniyor. Sermaye akımları ocak ayıyla birlikte ivme kaybetse de pozitif tarafta kalmıştır. Bunun etkisiyle rezervlerdeki güçlenme de sürdü. Piyasa koşullarını takip etmeye ve rezervlerdeki iyileşmeyi sürdürmeye devam edeceğiz.

3 YILLIK ENFLASYON HEDEFLERİ KORUNDU

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.

ENFLASYON MAYISTA ZİRVE YAPACAK

Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak, dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak. Ortalama aylık enflasyon yılın son çeyreğinde yüzde 1,5 civarına gerileyecek. Görevimiz ve amacımız enflasyonu hedeflediğimiz patikada düşürmektir.

DEPO İHALE TALEBİNDE AZALMA GÖRÜLÜYOR

Likidite sterilizasyonuna devam edeceğiz. Parasal aktarımın tesis edilmesi için likidite yönetimi önemli. Veriler zorunlu karşılıklara faiz uygulamasının olumlu olduğuna işaret ediyor. Depo ihaleleri de oldukça başarılı gidiyor. Son dönemde depo talebinde azalma görülüyor.

Enflasyonun yüzde 65 olduğu bir yerde yüzde 5'lik enflasyon hedefi gerçekçi görünmüyor.

Şu anda ek faiz artışı gerekliliği değerlendirmiyoruz. Bizim görevimiz fiyat istikrarıdır, bunun için gerekli kararları almakta kararlıyız, reel ekonomiye yansımalarını da gözetiyoruz.

Editör: Selda Manduz