Organize suç örgütü yöneticisi olmak suçundan hüküm giyen Alaattin Çakıcı, 15 Kasım 2023 tarihinde “Lafını bilmez kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz” diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bu paylaşım üzerine 20 Kasım'da “Sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, 7 gün sonra Çakıcı hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.

Aylin Cesur İYİ Parti'den istifa etti Aylin Cesur İYİ Parti'den istifa etti

Çakıcı'nın paylaşımında Gergerlioğlu için "Osman" ismi de eklenerek "Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu" denilmesine rağmen savcılığın takipsizlik gerekçesinde, Gergerlioğlu’nun isminin zikredilmediğinin belirtilmesi ve kovuşturma açılması durumunda Çakıcı’nın lekelenmeme hakkının ihlal edileceğinin kaydedilmesi dikkat çekti.

"İSMİ ZİKREDİLMEDİĞİ GİBİ MÜŞTEKİ İÇİN YAZILDIĞINI ÇAĞRIŞTIRACAK BİR İFADE DE KULLANILMADIĞI..."

Takipsizlik kararı şöyle:

“…Sosyâl medya paylaşımında müştekinin ismi zikredilmediği gibi müşteki için yazıldığını çağrıştıracak bir ifadenin de kullanılmadığı, neticede bu yorumda yazılı ifadelerin müşteki için sarf edildiğini açıkça ortaya koyacak herhangi bir işaret veya ibare de olmadığından şüpheye yer bırakmayacak şekilde müştekiye hakaret edildiğine dair Türk Ceza Kanunu 126. maddesi kapsamında duraksanmayacak bir durumun bulunmadığı, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/9499 Esas ve 20/15030 Karar nolu ilam ve benzer ilamlarında da belirtildiği üzere ‘Sanığın iddianamede yer alan ifadelerinin TCK’nın 126. maddesinde belirtildiği üzere duraksamaya yol açmayacak bir şekilde katılanın şahsına yönelik olduğunun anlaşılamaması ve dolayısıyla matufiyet şartının olayda gerçekleşmediği gözetilmeden, unsurları oluşmayan hakaret suçundan beraati yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesinin’ bozma nedeni kabul edildiği, lekelenmeme hakkını ihlal edeceği, müşteki vekili tarafından yorumun müvekkiline yönelik yapılmış bir hakaret olduğu iddiası dışında bir delil bulunmadığı, tahmin veya varsayım ile suç isnat edilerek kamu davası açılmasının hukuki olmadığı, varsayımla açılmış bir kamu davasının şikayet edilen kişinin adil yargılanma ve lekelenmeme haklarını ihlal edebileceği, neticede somut olayda müştekiye yönelik hakaret suçunun işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturacak nitelikte somut bir delil bulunmadığı anlaşılmakla…”

“KENDİSİNİ ŞİKAYET ETTİĞİM BİR SAVCIYA SUÇ DUYURUSU METNİ İLETİLMİŞ”

HEDEP’li Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik “terörist” söylemine yanıt verdiğini hatırlatarak, bu yanıtına cevabın da kendisine hakaret eden Alaattin Çakıcı tarafından verildiğini söyledi. Takipsizlik kararını eleştiren Gergerlioğlu, şunları söyledi:

“Biz hakaret ve tehdit ile ilgili başvuru yaptık, sadece hakaret açısından değerlendirmiş. Tehdit ile ilgili bir değerlendirme yapmamış. Bu konuya itiraz edeceğiz. Olacak iş değil. Bu kadar apaçık yanlış karar ve yanlış ötesi bir karar olacak bir karar değil. Savcı İ.A. bu kararı vermiş. Kamuoyu dikkatine sunmak istiyorum bu kararı. Nasıl olur da apaçık ismim geçtiği halde matufiyet yoktur kararı verebiliyor. Bu olacak iş değil. Bu savcının daha önceki kararlarında da kendisi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayette bulunduğum bir savcı. Öncesinde kendisini şikayet ettiğim bir savcıya suç duyurusu metni iletilmiş ve kararı bu savcı vermiş."

Kaynak: Cumhuriyet

Editör: Selda Manduz