Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtilen facianın ardından TBMM'de bugün yapılması beklenen ve maden kanununda değişiklik öngören 16 maddelik torba kanun teklifinin görüşülmesi ertelendi.

TBMM Genel Kurulu'nun teklifi görüşmek üzere yarın saat 14.00'da toplanmasına karar verildi. AKP döneminde maden kanunu 21 kez değiştirildi.

KANUNDA NELER VAR?

Evrensel'in aktardığına göre teklifin kabul edilmesi halinde şu gelişmelerin yolu açılacak:

Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Sıvılaştırma tesislerinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık görüşü alınarak kurul tarafından belirlenecek.

Kıyı Kanunu’nda yapılacak değişiklikle göller üzerinde de imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Bakanlık tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30’u kadar desteklenecek.

Maden işletmek için rapor gerekmeyecek. Şirketlere birden çok kaynak izni, lisanssız da üretim yapılabilecek.

Enerji alımında dövize dönüş sağlanacak. Lisansı dolan tesisler farkı ödeyerek lisans alabilecek.

Afet bölgesinde elektrik kurulun belirleyeceği şartlarla sağlanacak.

Kamulaştırmada ödenen bedel düşecek.Nükleer sızıntıda tesisi işletenin sorumluluğu olmayacak.

Editör: Selda Manduz