Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, emekçilerin ve çalışma hayatının temel sorunlarına çözüm önerileri sunmak üzere bir araya geldi.

Toplantının ardından ortak bir bildiri yayınlandı.

1 Mayıs tutuklularına tahliye 1 Mayıs tutuklularına tahliye

Taleplerin 10 maddede sıralandığı ortak bildiride vergide adalet, adil gelir dağılımı ve insan onuruna yaraşır bir yaşam standartı vurgusu yapıldı.

Editör: Selda Manduz