Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) ilan edilen listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Genel Kurul, 2 Temmuz'a kadar çalışmalarına ara verdi.

SGK uzmanı tarih verdi: Asgari ücrete zam gelecek mi? SGK uzmanı tarih verdi: Asgari ücrete zam gelecek mi?

CHP, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne şerh koymuştu. Gerekçede, kanun teklifinin tümünün Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde "Anayasa’ya uygunluk incelemesi yapılmadığı belirtilirken "SPK'ya verilen karar yetkisinin Anayasa'ya aykırı olduğu" ifade edilmişti.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul, 2 Temmuz'a kadar çalışmalarına ara verdi.

Teklifle getirilen düzenlemeler şöyle:

"Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapan teklifle, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, kripto varlık platformlarının faaliyetleri, kripto varlıkların saklanması, Türkiye’de yerleşik kişilerin kripto varlık platformları nezdinde yapabileceği kripto varlık alım satım ve transfer işlemleri düzenleniyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşu ve faaliyet gösterebilmeleri Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabi tutuluyor.

İzinsiz faaliyette bulunanlara hapis cezası getiriliyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri sırasında uymaları gereken ilke ve esasların çıkarılacak ikincil düzenlemelerle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların denetiminin başta TÜBİTAK olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teknik destek alınarak SPK tarafından yapılması esası getiriliyor.

Kripto hizmet sağlayıcıları hukuka aykırı faaliyetleri, bilgi güvenliği ihlali gibi durumlardan sorumlu tutuluyor. Bu tür durumlardan yönetim kurulu üyelerinin de sorumlu tutulması ve zimmet hükümlerine tabi olmaları öngörülüyor.

Mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde SPK’ya başvurarak faaliyet izni almaları öngörülüyor.

Yurt dışındaki kripto firmalarına, 3 ay içinde Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini bitirmezlerse, 'izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti' kapsamına alınmaları esası getiriliyor.

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde, kripto hizmeti veren ATM’lerin kapatılması öngörülüyor.

Teklifin en olumsuz yanı ise Sermaye Piyasası Kurulu’na da mahkeme kararı olmadan doğrudan internetten ‘içeriğin kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi’ yetkisi verilmesi oluşturuyor.

SPK şimdiye kadar sadece internetten izinsiz sermaye piyasası aracılığı faaliyeti yapılması halinde yurt içindeyse mahkemeye başvurarak erişimin engellenmesi kararı aldırıyordu. Yurt dışından internet aracılığıyla yapılan izinsiz faaliyetlerle ilgili erişimin engellenmesini de BTK’dan istiyordu.

Getirilen düzenlemeyle, SPK’ya hem izinsiz sermaye piyasası faaliyeti hem de piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı nedenleriyle doğrudan içeriğin kaldırılması ve erişim engeli kararı alma yetkisi getiriliyor."

Editör: Selda Manduz