Ağrı Dağı'nda kaybolan 1'i kadın 2 dağcı donmuş halde bulundu Ağrı Dağı'nda kaybolan 1'i kadın 2 dağcı donmuş halde bulundu

Kürtçenin konuşulduğu 15 ilde yapılan araştırmada, hane aylık geliri düştükçe çocuklarının anadilinde eğitim görmesini isteyenlerin oranının da arttığı tespit edildi.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Kars, Dersim ve Iğdır’da Anadilin Kullanımı ile Anadiline İlişkin Talep ve Eğilimleri’ni ölçmek amacı ile saha araştırma yaptı.

TÜİK’in 2022 nüfus verileri kullanılarak yapılan araştırmada, 2 bin 443 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

33-40 YAŞ TÜRKÇE KONUŞUYOR

“Kendinizi Etnik Kimlik Olarak Nasıl Tanımlarsınız?” sorusu sorulan araştırma grubunun yüzde 85,2’si kendini Kürt, yüzde 9’u Türk, 4,3’ü Arap, yüzde 0,2’si Ermeni, 0,2’si ise Süryani olarak tanımladı.

Araştırmaya katılanların yüzde 60,8’i ev içinde Kürtçe konuştuklarını, yüzde 26,2’si Türkçe, 9’u hem Türkçe hem Kürtçeyi aynı oranda konuştuklarını beyan etti.

Kürtçe konuşma oranının ise 54 yaş ve üstünde yüksek olduğu, etnik kökenini Kürt olarak tanımlayan 33-40 yaş grubunda ise Türkçe konuşma oranın yüksek olduğu belirtildi. Hane aylık geliri yükseldikçe Kürtçe kullanımının azaldığı, Türkçe kullanımının arttığı görüldü.

ANADİLDE EĞİTİM

Çalışma kapsamında sorulan “Çocuklarınızın Anadilinizde Eğitim Görmesini İster Misiniz?” sorusuna görüşmecilerin yüzde 86,7’si “evet” yanıtı verirken, sadece yüzde 4,2’si “hayır” yanıtı verdi.

Araştırmaya göre, hanenin aylık geliri düştükçe çocuklarının anadilinde eğitim görmesini isteyenlerin oranının artması dikkat çekti.

Araştırmacılara göre, Kürtçenin korunması için eğitim öğretim dili olması, yasal güvenceye kavuşturulması, resmi dil olarak kabul edilmesi ve anadilde eğitim hakkının tanınması gerekiyor. Katılımcıların yüzde 10,2’si ise “hiçbir şey yapmaya gerek yok” yanıtı verdi.

Kaynak: Amida Haber

Editör: Selda Manduz