Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te bulunan Oğuzeli Geri Gönderme Merkezindeki (GGM) hak ihlallerini ve bazı sığınmacıların ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Karaca, “GGM’de bulunan bazı sığınmacıların hastalıklar ve ihmal sebebiyle hayatlarını kaybettiği, hak ihlallerine uğradıkları ve temel haklardan mahrum bırakıldıkları kamuoyuna ve basına yansımıştır. Avukat Arif Emre Dicle, müvekkillerinden edindiği bilgiye göre GGM merkezinde iki sığınmacının tüberküloz sebebiyle vefat ettiği, vefat edenlerin uyruklarının henüz bilinmediği, hak ihlalleri yaşayanların ise Çeçen, Dağıstanlı ve Tacik uyruklu olduklarını aktarmıştır” dedi.

"GGM İÇERİSİNDE SALGIN OLABİLECEĞİ ENDİŞESİ VAR"

Son birkaç aydır Oğuzeli GGM'de Kafkasya ve Ortaasya kökenli kadın ve çocukların insan onuruna yakışmayacak şartlarda, en temel insan haklarından mahrum bir halde tutulduklarının ifade edildiğini aktaran Karaca, “Tansiyon hastası yaşlıların ilaçlarının GGM idaresince uzunca bir süre verilmediği, hamile kadınların elverişsiz ve sağlıksız şartlarda idari gözetimde tutulmaya devam edildiği de basına yansıyanlar arasındadır. Doğum yapan bir kadının doğum sonrası bebeğinin entübe edildiği, kendisinin ise GGM'ye geri getirildiği bildirilmektedir. Bu mağduriyetler devam ederken, biri erkek biri kadın olmak üzere iki yabancı uyruklu kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verilmiştir. Bu nedenle GGM içerisinde salgın olabileceği tahmin edildiği ve endişe yarattığı belirtilmektedir” diye belirtti.

Karaca, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

*Oğuzeli GGM’de kaç yabancı uyruklu kişi bulunmaktadır?

Bu kişilerin yaş, cinsiyet ve uyruk dağılımı nasıldır?Oğuzeli GGM’de bugüne kadar kaç kişi vefat *etmiştir?

*Bu ölümlerin kaç tanesi tüberküloz sebebiyle meydana gelmiştir? Hastalığın bulaşıcılığı ve uzun tedavi süreçleri göz önüne alındığında ne gibi önlemler alınmıştır?

Yeniden yargılama talebi reddedilen Osman Kavala’dan açıklama Yeniden yargılama talebi reddedilen Osman Kavala’dan açıklama

*Tüberküloz salgını var ise Oğuzeli’nde bulunan GGM’de hala hizmet sunmaya devam edecek midir?

*Oğuzeli GGM’de kaç kadın doğum yapmıştır? Kadın ve çocukların bakımı ve hijyeni konusunda ne gibi çalışmalar bulunmaktadır?

*Oğuzeli GGM’de sağlık hizmetleri ne şekilde verilmektedir?

*Oğuzeli GGM’de denetleme yapılmakta mıdır? Denetimler kimler tarafından ve ne sıklıkla yapılmaktadır? Yapılan denetimlerin sonuçları ne olmuştur?

*Oğuzeli GGM’de yaşanan hak ihlallerine ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Editör: Selda Manduz