Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi, 2023 yılı Temmuz ayında yapılan değişiklikle yeniden düzenlenmiştir.

Değişiklikle birlikte, "halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu olarak değiştirilmiştir.

Değişiklikle birlikte, "halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçunun kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, suçun oluşması için, gerçeğe aykırı bilginin, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayılması gerekmektedir.

Değişiklikle birlikte, suçun cezası da artırılmıştır. Buna göre, suçun basit hali, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Ayrıca, suçun işlenmesi sonucunda kamu barışının bozulması halinde, faile üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Kars’ın yüksek rakımında üretilen saf çiçek balı Kars’ın yüksek rakımında üretilen saf çiçek balı

TCK 217/A değişikliğinin ardından, dezenformasyon gerekçesiyle çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan gazeteciler, sosyal medya paylaşımları ve haber içerikleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgi yaymak" suçlamasıyla suçlanıyorlar.

DEĞİŞİKLİĞİN GAZETECİLER İÇİN ÖNEMİ

Değişikliğin gazeteciler için önemli bir husus olduğu belirtiliyor. Zira, değişiklikle birlikte, gazetecilerin, habercilik faaliyetleri nedeniyle suç işlemeleri daha kolay hale gelmiştir.

Gazetecilerin, habercilik faaliyetlerini özgürce yürütebilmeleri için, TCK 217/A değişikliğinin yeniden düzenlenmesi gerektiği savunuluyor.

Editör: Selda Manduz