Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kars Eğitim-Sen Şubesi’nde Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural’ın katılımıyla, “Cumhuriyet Neden Önemlidir, Nasıl Ayağa Kaldıracağız” başlıklı bir panel düzenledi.

Panelin açılışını gerçekleştiren Ali Aytaç Mehmetoğlu, TKP’nin Kars’ta örgütlenmesine verdiği önemi vurguladı. Kars’ta bir semt evi ya da il binası açmak istediklerini söyledi.

CUMHURİYETİN KURULUŞU

Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural, cumhuriyetin kuruluşunu ve AKP dönemindeki "karşı devrim" sürecini değerlendirdi.

Kural, cumhuriyetin kuruluşunu, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Türkiye’nin bağımsızlığını kazanması olarak özetledi. Cumhuriyet, Türkiye’nin modernleşmesinin ve ilerlemesinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Kural, cumhuriyetin kuruluşunda Sovyetler Birliği’nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı. Sovyetler Birliği'nn, Ankara hükümetini tanıdığını ve desteklediğini ifade eden Kural, bu desteğin, cumhuriyetin kuruluşuna önemli katkı sağladığını söyledi.

CUMHURİYETİN KAZANIMLARI

Kural, cumhuriyetin önemli kazanımlarından bazılarını şöyle sıraladı:

-Kadınların seçme ve seçilme hakkı

-Latin alfabesine geçiş

-Tarikat ve cemaatlerin kapatılması

-Laik ve bağımsız bir devlet yapısı

İsmail Saymaz'dan iki bakanın daha görevden alınacağı iddiası İsmail Saymaz'dan iki bakanın daha görevden alınacağı iddiası

Kural, cumhuriyetin bu kazanımlarının, burjuva sınıfının baskısıyla zamanla geriletildiğini söyledi.

KARŞI DEVRİM SÜRECİ

Kural, AKP döneminde cumhuriyetin kazanımları üzerinde bir "karşı devrim" süreci yürütüldüğünü söyledi.

Bu süreç, tarikat ve cemaatlerin güçlenmesi, özelleştirmelerin artması, NATO ve ABD ile ilişkilerin derinleşmesi gibi gelişmelerle kendini gösterdi.

Kural, AKP’nin bu politikalarının, cumhuriyetin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu söyledi.

CUMHURİYETİ AYAĞA KALDIRMAK

Kural, cumhuriyeti ayağa kaldırmak için işçi sınıfının ve emekçilerin mücadelesinin gerekli olduğunu söyledi.

Kural, cumhuriyeti ayağa kaldırmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

-Tarikat ve cemaatlerin kapatılması

-NATO’dan çıkılması

-ABD üslerinin kapatılması

-Parlamentonun güçlendirilmesi

-İşçi sınıfının ve emekçilerin haklarının savunulması

Kural, cumhuriyetin sosyalizme taşınması gerektiğini söyledi. Sosyalist bir cumhuriyet, işçi sınıfının ve emekçilerin haklarını koruyacak ve cumhuriyetin kazanımlarını koruyacaktır.

Kural’ın konuşması, cumhuriyetin önemi ve AKP dönemindeki karşı devrim süreci hakkında önemli bilgiler verdi. Kural, cumhuriyeti ayağa kaldırmak için işçi sınıfının ve emekçilerin mücadelesinin gerekli olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ

Editör: Selda Manduz