Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki yargı organlarından biridir.

Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Genel Kurul, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu ve Dairelerden oluşur.

Yargıtay, 27 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 491 sayılı Kanunla kurulmuştur. 1924 Anayasası'nın 106. maddesine göre, Yargıtay'ın görevi, hukuk mahkemelerinin kararlarını temyiz etmek ve kanuna uygunluğunu incelemektir.

Yargıtay, AYM kararlarına karşı çıkamaz. AYM kararları, Anayasa'nın üstünlüğü ilkesine göre bağlayıcıdır. Yargıtay, AYM kararının uygulanmasını sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir. Ancak, AYM kararının hukukiliğini veya yerindeliğini tartışma yetkisine sahip değildir.

Yargıtay, AYM kararlarına karşı çıkamamasının temel nedeni, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine dayanmaktadır.

AYM, Anayasa'nın temelini ve üstünlüğünü korumakla görevlidir. Yargıtay ise, kanunların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Bu iki organın görev ve yetkileri birbirinden farklıdır. Yargıtay'ın, AYM'nin görev ve yetkilerini sınırlayacak şekilde hareket etmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine aykırı olacaktır.

Demirtaş: Kürt siyasetçi olarak eleştiri hakkım nedeniyle yargılanıyorum Demirtaş: Kürt siyasetçi olarak eleştiri hakkım nedeniyle yargılanıyorum

Yargıtay, AYM kararının uygulanmasını sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir. Bu tedbirler arasında, ilgili makamlara tavsiyede bulunmak, karara uymamanın hukuki sonuçları hakkında bilgi vermek veya karara uymamanın suç teşkil ettiğini belirtmek yer alabilir.

Editör: Selda Manduz